โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เลขที่ 99 ม.18 ต.บักได อ มดงรัก จ.สุรินทร์ 32140
E-mail : pdrhos@gmail.com โทร. 0-4450-8242 แฟกซ์ 0-4450-8244
ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์โดย Army Hosting.com