ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ทำเนียบบุคลากร
แพทย์หญิงใจทิพย์ เชื่อมไธสง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 14 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin2]
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มากแผนผังหน่วยงาน
กลุ่มงานการพยาบาล
Click ดูประวัติ
แพทย์หญิงใจทิพย์ เชื่อมไธสง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Click ดูประวัติ
นางวนิดา แจ่มใส
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
Click ดูประวัติ
นางพนิดา บุญมา
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน
Click ดูประวัติ
นางนิรชา นิธิวัฒนพงษ์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หัวหน้างานผู้ป่วยอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน/EMS
Click ดูประวัติ
นางณัฐรดา เหมาะตัว
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก
Click ดูประวัติ
นายจิรพงษ์ สายบุตร
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หัวหน้างานการพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและจ่ายกลาง
Click ดูประวัติ
นางญาณี เหมาะชาติ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยคลอด
Click ดูประวัติ
น.ส.พัชมณฑ์ สนิทสนม
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางสุพิศ ดอกดวง
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
Click ดูประวัติ
น.ส.ณปภัช สังฆโสภณ
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางพีรดาภรณ์ เบ็ญเจิด
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
Click ดูประวัติ
น.ส.กิตติวรา มีสอาด
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
น.ส.รัตนา จาทา
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
น.ส.ศิริวรรณ ทองนำ
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางกมลกานต์ ดีพูน
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
น.ส.ปณิดา พาละพล
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
น.ส.พัชรา เพ็งแจ่ม
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
น.ส.อรณี รัสมิงแก้ว
พยาบาลวิชาชีพ
Click ดูประวัติ
นางป้อมอารีย์ นิธิวัฒนพงษ์
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
น.ส.เบญจมาศ แทนไธสง
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
Click ดูประวัติ
น.ส.อำพร สุขจิตร
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
น.ส.รุ่งนภา จงกลาง
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
น.ส.ปุณญาดา กระจ่างจิตร
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
Click ดูประวัติ
นางรสรินทร์ หมายมุ่ง
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นายวัชระ รำจวนดี
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
Click ดูประวัติ
น.ส.วราภรณ์ แสนกล้า
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
น.ส.กนกชณ ไหมทอง
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางราตรี พันธุโอสถ
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นายทองพลู สมพิทักษ์
พนักงานเปล
Click ดูประวัติ
นายสิงหนาท สมใจเรา
พนักงานเปล
Click ดูประวัติ
นายวิษณุ รสพูน
พนักงานเปล
Click ดูประวัติ
นายศักดิ์ชัย นารถอุดม
พนักงานเปล
Click ดูประวัติ
นายชัยยา เติมงาม
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
Click ดูประวัติ
น.ส.นัยนา มณีศรี
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
Click ดูประวัติ
นางศรีไพร พูลแสง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
Click ดูประวัติ
นางสายสมร กลุ่มยา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
Click ดูประวัติ
น.ส.ญาพิมุขญิ์ มาดี
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
Click ดูประวัติ
น.ส.ณัฎฐกานต์ คำงาม
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
Click ดูประวัติ
น.ส.อรทัย ผันกระโทก
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
Click ดูประวัติ
น.ส.พรพรรณ พริ้งเพราะ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
Click ดูประวัติ
นางวิไลลักษณ์ ชัยฉลาด
พนักงานบริการ
Click ดูประวัติ
นายจตุรงค์ บูรณะ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
Click ดูประวัติ
น.ส.นิดนิรันดร์ อะปะหัง
พนักงานซักฟอก
Click ดูประวัติ
น.ส.ฐิติมา ชนะจิต
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
Click ดูประวัติ
นางรัตนาภรณ์ แผ่นทอง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
Click ดูประวัติ
นางสาวสุดารัตน์ พองขุนทด
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2 : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
3 : กลุ่มงานการพยาบาล
4 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
5 : กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
6 : กลุ่มงานทันตกรรม
7 : กลุ่มงานเภสัชกรรม
8 : กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
9 : กลุ่มงานการแพทย์
10 : กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
11 : กลุ่มงานรังสีการแพทย์
12 : กลุ่มงานโภชนศาสตร์