ชื่อ - นามสกุล :นายแสนศักดิ์ บุญเสริม
ตำแหน่ง :จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
หน้าที่ในกลุ่ม : จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงาน