ชื่อ - นามสกุล :น.ส.สุรินธร แสงวิเชียร
ตำแหน่ง :นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานรังสีการแพทย์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานรังสีการแพทย์