ชื่อ - นามสกุล :น.ส.วีณา คำเบ้าเมือง
ตำแหน่ง :นักโภชนาการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานโภชนศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์