ชื่อ - นามสกุล :น.ส.ธุสาวดี ยิ่งเชิดสุข
ตำแหน่ง :นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู