ชื่อ - นามสกุล :น.ส.เปรมวดี สืบเสาะดี
ตำแหน่ง :จพ.ทันตสาธารณสุข
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานทันตกรรม
หน้าที่ในกลุ่ม : จพ.ทันตสาธารณสุข