ชื่อ - นามสกุล :นางมันตรินี จันคำ
ตำแหน่ง :พนักงานประจำตึก (ผู้ช่วยแพทย์แผนจีน)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานประจำตึก (ผู้ช่วยแพทย์แผนจีน)