ชื่อ - นามสกุล :นางวันเพ็ญ เอติยัท
ตำแหน่ง :พนักงานประกอบอาหาร
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานโภชนศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานประกอบอาหาร