ชื่อ - นามสกุล :น.ส.นารี เปียนประโคน
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :