ชื่อ - นามสกุล :นพ.ไกรฤกษ์ ไพสนิท
ตำแหน่ง :นายแพทย์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการแพทย์
หน้าที่ในกลุ่ม : นายแพทย์ชำนาญการ