ชื่อ - นามสกุล :นางพนิดา บุญมา
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการพยาบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน