ชื่อ - นามสกุล :นายชัย สุขศรี
ตำแหน่ง :นายช่างไฟฟ้า
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : นายช่างไฟฟ้า