ชื่อ - นามสกุล :นางจีรนุช นิลขันธ์
ตำแหน่ง :พนักงานประจำห้องทดลอง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานห้องชันสูตร