ชื่อ - นามสกุล :น.ส.ธัญสุตา แสงสว่าง
ตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย