ชื่อ - นามสกุล :น.ส.ลิษา เรียบร้อย
ตำแหน่ง :พนักงานช่วยเหลือคนไข้
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานช่วยเหลือคนไข้